Vellykket ombygging /Successful transmission adjustment

Vindmølla er satt i drift igjen. Ombyggingen ble gjort av egen mekaniker oppe i toppen av vindmølla. Og skjedde som planlagt og uten store problemer. Mølla går roligere og vindsus er om lag halvert. Ikke minst produser maskinen bedre ved lave vindhastigheter. Dette...

read more

Ombygging av testanlegget

Demo-mølla vår ble bygget med en fast  gir-oversetting i forhold til nettfrekvensen. Rotorhastigheten ble satt høyt for testformål. Mølla er nå under ombygging: Vi bytter noen drev slik at rotorhastigheten reduseres. Dette skal gi bedre driftsforhold og mindre vindsus...

read more

Måleprogram for rotoren

Teknologiselskapet Dynova AS har fått tilgang til vindmølla vår for å demonstrere teknologi som kan monitorere gjenstående levetid i for eksempel et fly. Utmatting er ofte dimensjonerende men baseres på en rekke forutsetninger som ofte ikke stemmer. Dynova har...

read more

Local news coverage

Reportage in "Tønsbergs Blad" last month: https://www.tb.no/fornybar-energi/naringsliv/nyheter/vidar-mener-han-har-neste-generasjons-vindmolleteknologi-men-investorene-lar-vente-pa-seg/s/5-83-114920

read more

Pilot plant info

Lynnedslag Vindmølla har vært ute av operasjon i lenger tid. Dette skyldes et lynnedslag. Selve mølla er godt jordet og utformet for å tåle lyn. Og muligens derfor hele lynet gikk gjennom Akillevs-hælen av en internett-kabel . Dette er rettet og vindmølla er nå i...

read more

Trial period ongoing

In spite of many no-wind days this winter, the rotor/tower and all other subsystems have performed well above expectation during the winter. “This is a completely new machine made by a young company in the wind business. Some surprises and mechanical repair...

read more