Vindmølla er satt i drift igjen. Ombyggingen ble gjort av egen mekaniker oppe i toppen av vindmølla. Og skjedde som planlagt og uten store problemer.

Mølla går roligere og vindsus er om lag halvert. Ikke minst produser maskinen bedre ved lave vindhastigheter. Dette gir færre stopp og mer regelmessig drift