Vellykket ombygging /Successful transmission adjustment

Vindmølla er satt i drift igjen. Ombyggingen ble gjort av egen mekaniker oppe i toppen av vindmølla. Og skjedde som planlagt og uten store problemer. Mølla går roligere og vindsus er om lag halvert. Ikke minst produser maskinen bedre ved lave vindhastigheter. Dette...