Teknologiselskapet Dynova AS har fått tilgang til vindmølla vår for å demonstrere teknologi som kan monitorere gjenstående levetid i for eksempel et fly. Utmatting er ofte dimensjonerende men baseres på en rekke forutsetninger som ofte ikke stemmer.

Dynova har engasjert HBM Norge AS til å kjøre et måleprogram der dynamiske tøyninger i rotoren ble registrert og evaluert. Dette er allerede gjennomført. Resultatene indikerte krefter i rotoren på linje med forventede verdier.