Lynnedslag
Vindmølla har vært ute av operasjon i lenger tid. Dette skyldes et lynnedslag. Selve mølla er godt jordet og utformet for å tåle lyn. Og muligens derfor hele lynet gikk gjennom Akillevs-hælen av en internett-kabel . Dette er rettet og vindmølla er nå i operasjon igjen.
Det kan synes underlig at vi ikke holder mølla i kontinuerlig drift. Men det er teknologidemonstrasjon og ikke produsert energimengde som er viktigst for dette anlegget

Lift for service
Vi bruker en separat lift for service på vindmølla. Men denne har fått motorhavari og dermed blir også drift av vindmølla begrenset. Gårdbruker og vi jobber med saken.