Lighter Larger and Less expensive wind turbines
Lighter, Larger and    Less expensive        wind turbines

ABOUT US

Norsetek is a technology company consisting of experienced personnel from the Norwegian Maritime and offshore industries. We combine industrial design methodology and conventional solutions in order to design a new type of large wind turbines.

TECHNOLOGY

Our approach is based on the mainstream «horizontal axis» type of wind turbine rotor. But it is more than incremental adjustment of the existing solution. The Norsetek wind turbine technology is radically new and especially efficient for modern wind turbine sizes.

DEVELOPMENT

We have turned to the wind industry in order to review and analyse our solutions and have received many positive responses. Reputated GL Garrad Hassan has carried out design reviews and analyses on the Light Rotor in two phases.

LATEST NEWS

Vellykket ombygging /Successful transmission adjustment

Vindmølla er satt i drift igjen. Ombyggingen ble gjort av egen mekaniker oppe i toppen av vindmølla. Og skjedde som planlagt og uten store problemer. Mølla går roligere og vindsus er om lag halvert. Ikke minst produser maskinen bedre ved lave vindhastigheter. Dette...

read more

Ombygging av testanlegget

Demo-mølla vår ble bygget med en fast  gir-oversetting i forhold til nettfrekvensen. Rotorhastigheten ble satt høyt for testformål. Mølla er nå under ombygging: Vi bytter noen drev slik at rotorhastigheten reduseres. Dette skal gi bedre driftsforhold og mindre vindsus...

read more

Måleprogram for rotoren

Teknologiselskapet Dynova AS har fått tilgang til vindmølla vår for å demonstrere teknologi som kan monitorere gjenstående levetid i for eksempel et fly. Utmatting er ofte dimensjonerende men baseres på en rekke forutsetninger som ofte ikke stemmer. Dynova har...

read more